امروز جمعه, 29 دی 1396 - Fri 01 19 2018

مقالات ارائه شده در اولین هفته روابط عمومی

 مقالات ارائه شده در هشتمین همایش روابط عمومی الکترونیک

معماری و باز مهندسی هوشمند روابط عمومی در سپهر هوشمند اطلاعاتی نوین // محمد سلطانی فر
شبکه های اجتماعی و روابط عمومی هوشمند // حمید ضیایی پرور
مهندسی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی هوشمند //  حمید شکری خانقاه
معرفي الگوي روابط عمومی شهروندی // حسين امامي، اشرف سادات احدزاده
کاربرد داده کاوی در روابط عمومی هوشمند  //   حدیث جواهری - محبوبه زردشت 
بازگرداندن عموم به روابط عمومی //  يونس شكرخواه
قدرت هوشمند و روابط عمومی کارآمد: دیدگاهی راهبردی // حسن بشیر
 وب معنایی وآینده روابط عمومی ها // فاطمه محمدی زاده و عبدالکریم خیامی

 مقالات ارائه شده در دومین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

روابط عمومی و رویکرد هشدار //  دکتر احمد روستا
روابط عمومی با صنعت متولد شد //  دکتر داوود زارعیان
روش های تحقیق کیفی در وابط عمومی و ارتباطات بازاریابی  //  دکتر یونس مظلومی
 صنعت،روابط عمومی،مدیریت ارتباط با مشتری  //  دکتر اسماعیل قدیمی
 روابط‌عمومی،صنعت و توسعه بازار با رویکردی به سازمان های کار آفرین // علی جهانی
 شبکه‌سازی ارتباطی الگویی برای روابط عمومی و مدیریت  //  رضا کیمیایی
 مخاطب رأس هرم است  //  مریم آقایی
روابط عمومی صنعتی؛ انسانی کردن صنعت  //  دکتر احمد یحیایی ایله ای
روابط عمومی ،تبلیغات وتولید ملی // دکتر امید علی مسعودی
پيغام هاي با ارزش نمره خبر را مشخص مي كند // جتبی نظری
استفاده از توانمندیهای عینک گوگل در روابط عمومی و بازاریابی // مریم سلیمی ، بهروز مظلومی فر
نقش روابط عمومی در صنعت // رضا قدیمی


1395 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به ستاد برگزاری هفته روابط عمومی می باشد .